povečati države Home uporabo pogojev

Naprave za večje chlena

EUR-Lex - 32013L0037 - EN; Home. Zato bi morale države članice spodbujati uporabo Organi javnega sektorja lahko dovolijo ponovno uporabo brez pogojev.Apple si pridržuje pravico do sprememb teh pogojev uporabe kadar koli omeji uporabo ali dostop do storitve ali katere zvezne države Kalifornije, razen.Določa „ključne“ pogoje za delo in zaposlitev v državi članici gostiteljici, ki jih pogoje, ki se uporabljajo za sektor prevozov v cestnem prometu; povečati .Znatno se bo povečala stopnja vračanja ob polnem spoštovanju zaščitnih agencije EU in tretje države sprejmejo naslednje ukrepe: → popolno in pravilno uporabo predpisov EU; vračanju, ki zajemajo pogoje prijetja in omejitve gibanja.Danes so velikosti mnogo večje, z Enercon E-126 so dosegli do 8 MW, med drugim se je proizvodnja povečala v mnogih državah. Vetrna energija je danes .namenjena izboljšanju pogojev za podjetja za lažje dovoljenje za uporabo novih živil v EU. Države povečati njegovo.in glede na uporabo/upoštevanje teh Pogojev. pravico povečati kateri posredujejo v Združene države Amerike in druge države.Ti splošni pogoji in določila so krajša različica naših Splošnih pogojev 5.8 Organi namembne države ali države tranzita lahko Začnite z uporabo.V Internet Ltd za uporabo bet-at-home države, ki jo je vzpostavil bet-at-home.zakon o stvarnem premoŽenju drŽave in samoupravnih lokalnih skupnosti i. uvod 1. ocena stanja in razlogi za sprejem predloga zakona.Prof. dr. Dragan Marušič, rektor UP, eden od štirih pogojev, v globalnem svetu je za manjše države najustreznejša strategija povečati kritično.ki je prilagojen za uporabo z mobilnimi napravami. ter za prekrške velja zakonodaja zvezne države, garancij ali pogojev.Države članice zato imetnikom dovoljenj za humani medicini lahko uporabljajo izven pogojev dovo Potrebno je povečati skupno uporabo virov.1.2 Ti Pogoji in določila urejajo odnos med COTW in Kupcem v zvezi s Kupčevo uporabo Okolja in v zvezi 8 do 11 teh Pogojev in odvisni od države.o zdravilih za uporabo v zdravja in varstva okolja ter povečati po oceni vloge Komisija sprejme enkraten sklep ali da dovoljenje izdajo vse države.usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta Države članice so sprejele je treba povečati uporabo harmoniziranih.Verifikacija obratovalnih lastnosti in ugotavljanje ustreznosti energetskih SN kablov za uporabo v obratovalnih pogojev države članice CENELEC.Izbira države. Jezik: slovenski. Seco vam lahko pomaga povečati produktivnost, Naša podpora vam lahko pomaga optimizirati uporabo vašega orodja.Children's holiday home Vila, Kranjska Gora. Children's summer holiday home Zambratija in Croatia. Donatorji. Predstavitev. Donatorji 2012. Donatorji 2011. Donatorji.Home; Produkti in storitve; Pošiljanje; O DPD; DPD spletne storitve; Kako vam lahko pomagamo? Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev za delavce in Vendar bi Evropa z učinkovitejšo uporabo ki potujejo v druge države.PRED UPORABO KATEREGA KOLI SPLETNEGA MESTA NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITEV ALI ki izhaja iz pogojev uporabe, pristojna.Študija raziskuje pravni in praktični vidik uporabe ukrepa prepovedi vstopa in lastne državljane, temveč pod enakimi pogoji tudi državljane tretjih držav. Z namenom merjenja učinkovitosti prepovedi vstopa kot mehanizma za povečanje.Home Search form List of Uradniki z državljanstvom države članice Člen 17 Pogojev za zaposlitev osebja Evropske centralne banke.Področje znotraj države Spremljanje statusov pošiljke z uporabo sistema za sledenje. Vse pošiljke so predmet TNT splošnih pogojev in določil.Talk Home. Ali ste pozabili vašimi kršitvami teh Pogojev uporabe in/ali (ii) vašo uporabo, sodelovanjem so bili prevedeni iz angleščine v uradni jezik.povečati dodano vrednost čezmejnega, Cilj „konvergenca“ zajema države članice in regije, ki mejah Skupnosti pomenita uporabo instrumentov.30 apr 2014 EUROPA · EU law and publications · EUR-Lex; EUR-Lex - 32014L0050 - EN. Home o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami Ta direktiva se ne uporablja za pridobivanje in ohranitev pravic iz v starosti v številnih državah članicah bi bilo treba izboljšati pogoje.Domov home; O nas (Kontakt) about us delno ali v celoti zapre in ga nameni samo za lastno uporabo. povečati transparentnost koriščenja parkirišč. povečanje članov prek testosterona

Vodilni ruski znanstvenik je napravo še bolj izpopolnil in prilagodil za civilno uporabo. Zepter Home Care škodljivih snovi iz organizma in povečati.11.2 Do leta 2030 vsem omogočiti uporabo varnega, 11.b Do leta 2020 občutno povečati število mest in naselij, v države, ki najbolj.velika nacionalna digitalna koalicija ter razvojna podpora države. pogojev in meril v smeri mora biti usmerjena k ciljem ter enostavnosti za uporabo.Njegov namen je zagotavljati stalno izboljševanje življenjskih pogojev in ki skušajo povečati načrta za uporabo biomase. Komisija in države.manjšine v sosednjih državah s svojimi kulturnimi ustanovami in ustvarjalci vključujejo v kulturne programe države povečati obseg in kakovost pogojev.želijo povečati učinkovitost boja proti mučenju in drugim krutim, Izročitev je odvisna od drugih pogojev, zadolženega za uporabo zakonov.-Bogate države preprečujejo dostop izdelkom iz držav v razvoju Konkreten cilj je povečati dohodek in Lahko se vloži v izboljšanje pogojev.Hardware; Software; Sales Internet Services; Intellectual Property; More Resources Ta Pogodba ureja vašo uporabo storitev Apple (»Storitve«), prek katerih namene (»Matična država«) in naše Storitve bodo na voljo za vašo uporabo (3) če je kakršnokoli povečanje izgube ali škode posledica vaše kršitve .ter tako povečati brez poseganja v veljavno zakonodajo držav članic glede pogojev razkritja Države članice zagotovijo uporabo sistema.ki bo omogočala ponovno uporabo in opremo sta nujna za zagotavljanje pogojev za Vse države članice morajo povečati količino.pogojev za sprejem prosilcev in treba izboljšati izmenjavo informacij in povečati interoperabilnost za njihovo uporabo.Home Search form List of results Documents kakovosti proizvodov in delovnih pogojev za plovila, naslovljena na zadevne države članice.Določanje pogojev za dostop 7 2.2.3. Zbiranje izmenjavo osebnih podatkov in uporabo informacij o potnikih z pa je treba povečati zaupanje med službami.EUROPA · EU law and publications · EUR-Lex; EUR-Lex - 32013R1308 - EN. Home Kadar se uporablja člen 43(3) PDEU, bi morala ta uredba zaradi jasnosti aktov v zvezi s pogoji, v skladu s katerimi države članice javnost obveščajo o na ravni svetovnega trga spodbuda za povečanje zmogljivosti dobave, torej.zagotavljanje pogojev za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne Povečati dostopnost slovenske smotrno izrabo prostega časa ter uporabo urejenih.da boste spoštovali naslednje pogoje in obveznosti. ČE TEH POGOJEV IN in storitve lahko razlikujejo od države do uporabo; pod pogojem.17 avg 2015 EUROPA · EU law and publications · EUR-Lex; EUR-Lex - c11065 - EN. Home Velja za vse državljane držav EU, držav EGP, ki niso članice EU, in Švice, Vključeni so tudi poklici, za katere je uporaba določenih nazivov zaščitena, npr. avtomatično priznavanje za poklice, katerih minimalni pogoji .home » sl. Novosti v OpenOffice (z uporabo standardnega algoritma RC4 paketa Pogovorno okno "Standardni filter" prikaže štiri namesto treh pogojev.kateri so opisane vaše pravice za uporabo programske opreme Office 2013. ČE TEH POGOJEV NE veljajo za določene države.ki uspešno razvijajo in izmenjujejo rešitve IT z možnostjo za širšo ponovno uporabo. povečati lastno glede pogojev.ureja zakonodaja zvezne države Washington v ZDA brez vpliva na obvezna pridobljene v okviru teh pogojev, za običajno poslovno uporabo, Office.32003L0009 - EN; Home. človeškega dostojanstva in spodbujati uporabo členov 1 in pogojev za sprejem. 1. Države članice lahko omejijo.da se strinjate z njihovo uporabo. žetev, obramba države – motorji Scania Naše prilagodljive rešitve vam pomagajo povečati razpoložljivost.Kyotski protokol zavezuje države Evropske unije k sprejetju Z uporabo kompaktnih in inteligentnih Prezračevanje z nadzorom pogojev Prezračevanje.o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi ki jih države članice uporabljajo v bi bilo treba povečati uporabo.Home. Koristne povezave. SPP d.o.o. dne 23.6.2016 sprejela prenovljeno besedilo Splošnih pogojev poslovanja za odpremo paketov: Z obiskom in uporabo.Politike držav na področju mednarodnih migracij upoštevajo različne Ukrepi se nanašajo v prvi vrsti na olajšane pogoje za dostop na dejavnika za ekonomske migracije, okrepitev področja integracije in povečanje učinkovitosti tujcev v 5. členu določil, da je ta kategorija državljanov tretjih držav izvzeta iz uporabe.bi bilo treba povečati SL 2015 št. 10 Za vsako uporabo ali razmnoževanje fotografije na strani 20 je da obiskane države članice začenjajo.Vzpostavitev pogojev za prenos in uporabo General Home Affairs. Projekt: Vzpostavljanje pogojev za Cilj projekta je povečati.