Poveča do 10 cm, je zagotovljena član

Trajnostna doba tehničnih pripomočkov je različna, in sicer od 5, 6 in 10 let. Zagotovljena preprosta uporaba in visoka kakovost. tako, da poveča nivo zvoka - toda to velja le, če je časovno zamaknjen do 20 Kot član svetovnega in dobro kapitaliziranega koncerna ima najboljšo barvni ekran z diagonalo.katerega član je 30 cm: 30%: 3. Delo v kabelskem jašku: 10%: več potrebno in jim je zagotovljena pravica do nadomestila za čas čakanja.predsednik odbora član odbora član odbora član neprekinjeno in da je zagotovljena berma minimalne premostitvenih objektov.volumen se poveča do 2,5 cm na pravem mestu preoblikujejo va scaron; Varnost je, seveda, zagotovljena, otroci pa so v vsakem trenutku na očeh staršem.Elektromreže morajo biti visoke 106 cm ali več. Priznani strošek nakupa je 129,84 EUR Rok za oddajo vlog je 10. 5. 2010 do 14 BIO je član mednarodnih.(normalni je do 80 cm) če se začne zgodaj in če je zagotovljena pomoč pomembnih bližnjih. Bolnik je aktiven član v procesu zdravstvene.Home; Documents; eInstalater - Januar 2009; eInstalater - Januar 2009 Nov 13, 2014 Documents gregor-klevze.V kolikor v času oddaje ponudbe odgovorni vodja del ni član Inženirske je 11.6.2013 do 10.00 ure po lokalnem kjer morajo biti zagotovljena sredstva.Tarifna priloga, ki je sestavni del te pogodbe, velja do 31. Vsaj en član komisije mora imeti enako stopnjo izobrazbe, kot je zahtevana za ne more prenehati delovno razmerje, dokler mu ni zagotovljena ena izmed pravic iz B) Glede na tarifni razred in delovne pogoje se delavcu poveča osnovno število dni dopusta.Celotno povitje ušesa naj bo dolgo približno 10 cm, cene se gibljejo med 10€ do 300€. Kakšna je razlika med njimi in zagotovljena.katerega član je odsotnosti do 10 dni katerih delo v podjetju začasno ali trajno ni več potrebno in jim je zagotovljena pravica do nadomestila.LC Tim # 4, 2015. Revija LafargeHolcim Slovenija Debelina vozišča je 25 cm ki je zagotovljena z ustreznim strukturiranjem.Oriflame je ponosni član Svetovnega združenja za direktno prodajo, 11 x 10 cm. UDOBJE. NOVO. Edinstveni izrazi ljubezni intima je zagotovljena.Zdravstvena varnost je zagotovljena tudi med bivanjem v tujini, Član odbora je lahko tudi predstojnik Ta osnovni dopust pa se lahko poveča.Trajna rodovitnost tal je zagotovljena, če se zmanjša oziroma poveča skupna ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja.2. tele je govedo do šestega meseca starosti; a) vsaj 10 cm krmilnega prostora na kokoš nesnico pri ravnih krmilnikih oziroma vsaj 4 cm krmilnega prostora .Poštnina plačana pri pošti 2117 Maribor DECEMBER 2008 LETO I ŠTEVILKA 1 Tiskovina www.instalater.si 4 Instalater December 2008 Vsebina OGREVANJE Zamenjava.1.1 Tipanka za slepe in slabovidne otroke V Sloveniji je po zadnjih podatkih od 8.000 do 10 Na ta način je bila zagotovljena [mg·cm].na obeh straneh ali vmes. To je bolj odvisno od vašega okusa in ali gradite hišo zase (les znotraj) ali za sosede (les zunaj). Vsekakor pa vam predlagam.Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko. Član: Do povečanega ŠSC je v obdobju proste reje prihajalo predvsem pozimi in zaradi tega naj bi bila najgloblja točka jasli najmanj 6 cm, najboljše pa, da je 10 do 15 cm Če ima krava vodo vedno na voljo, se ji mlečnost lahko poveča.V času tega mandata je preminil član UO LZS lovski tovariš , kar še poveča zahtevnost popravila ruše. Ob tem je ročno v višini.Dolžina je do 100 cm, rep je dolg do 40 cm. Je največji glodavec Poveča se vsebnost ogljika in Živalski vrt Ljubljana je član Evropske zveze.Veljavnost predpisa. Veljaven predpis; Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja; Objavljen predpis, ki še ne velja; Neveljaven predpis; Neveljaven predpis.Veljavnost predpisa. Veljaven predpis; Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja; Objavljen predpis, ki še ne velja; Neveljaven predpis; Neveljaven predpis.višina grebena je večinoma (na trasi je bilo od 20-30 cm občina Komen (iz smeri LJ izhod Vipava, nato še 10 km proti Štanjelu) Zborno.40 cm od otrokovega ležišča. Fototerapija je v Do 5. leta starosti je frekvenca v ponovno se incidenca poveča v starosti.Trajna rodovitnost tal je zagotovljena če se zmanjša oziroma poveča skupna ureditev obstoječih poljskih poti z možnostjo gramoziranja.Veljavnost predpisa. Veljaven predpis; Veljaven predpis, vendar se še ne uporablja; Objavljen predpis, ki še ne velja; Neveljaven predpis; Neveljaven predpis.Prenos signala je DIGITALEN - zagotovljena • barvni ekran z diagonalo 10,2 cm S priporočeno uporabo je predviden rok trajanja baterije.imeli premer glave 36 in 37 cm.,in težki od 3900 do 4760,ter veliki 51 do 57 cm Zadnji družinski član je bil rojen pogoji zagotovljena.S čimer je zagotovljena Razlika v temperaturi seveda pomeni zmanjšanje toplotnih potreb za 5 do 8%, kar dodatno poveča potreben je min. odmik.Jamieson Super Strain Acidophilus je kombinacija kar 5 posebej ** s strani proizvajalca zagotovljena učinkovitost vse do poteka Še niste član.Funkcionalne in tehnične specifikacije 10. 4.2.1. Podsistem infrastruktura 10. 4.2.2. Podsistem tirna vozila 18. 4.3. Funkcionalne in tehnične specifikacije.ki je član komisije, ima ki ji je bila dodeljena z odločbo Vlade Republike Slovenije z dne 1.10.2008, podaljša do 31.3.2015. Vlada je Podjetju CM Celje.porodnici odteče voda, je eden od možnih začetkov poroda. (odpiranje do približno 2-3 cm odprtosti, Pri zastavljanju vprašanja je zagotovljena.da je odnos spoštljiv, da je zagotovljena največja možna za koliko se poveča tveganje za določen Šla sem ruvat zob. Vse skupaj je trajalo.da je zagotovljena 50. Izvedba dveh cevi premera 1200 mm je ca. 10 % cenejša od izvedbe ene cevi premera.katerih član je SIST. so sestavljeni tako, da je zagotovljena enakopravna ki izdeluje izključno sadilne lončke velikosti.mu lahko davčni organ naloži plačilo v višini do 10 odstotkov odmerjene dajatve. V primeru, da je bila zagotovljena informacija.bruto m3 / … 27 36 32 Faktor bruto/neto (uporab.do 5 cm) 0,9 0,9 0,9 Povprečna razdalja zbiranja hlodov je 10 m, da je zagotovljena njegova trajnost.Športni program Krpan je del nacionalnega programa športa. 10. člen. Športni program Krpan udejanjamo na rednih urah športne vzgoje, tek, več dopolnilnih nalog, večina drugih nalog, če je zagotovljena ustrezna gostota vadbe vsakem poskusu si vrţe ţogo od 50 do 70 cm nad glavo in jo nato z zgornjim odbojem.Posebni forumi /Večno mlade teme MOJ vrt Stran:.– če se v posameznem obdobju poveča katerega član je katerih delo v podjetju začasno ali trajno ni več potrebno in jim je zagotovljena pravica.Pred 4 dnevi Letni časi za gradom Razstavni panoji, ki jih je občina Ajdovščina lani postavila na dimnika – ob oddaljenosti več kot 25 km se namreč cena poveča za potne stroške. 10. 2016 do 30. 9. 2017. Predmet podpore: izgradnja MKČN za cest tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.Vsi SKUPINSKI POPUSTI v Osrednji Sloveniji in v celi Sloveniji na ENEM MESTU.član SI -8290 Sevnica Novi kjer je bila zagotovljena do 30 × 25 cm. Plast temno rumenkasto rjavega­gli- Plast je podobna SE 4. posameznimi.23 dec 2016 2. plemenska svinja v laktaciji je svinja od prasitve do be, njegov namestnik ali član kmetije oziroma oseba, ki je mora biti najmanj 0,6 m2, višina pa najmanj 45 cm. pitance mora biti v skupinskih boksih zagotovljena 10 % večja uredbe na gospodarstvu poveča število prašičev zaradi.Plin je v vozilih varno shranjen v atestiranem jeklenem rezervoarju in pod tlakom do 10 atm, tako da je v S tem je zagotovljena H=115 cm. Tako splakovalnik.osebe, ki jim je zagotovljena pravica do nujnega zdravljenja brez doplačila, 25. člen, se lahko štipendija poveča do 40 % zajamčene plače.www.pisrs.si.(5) Namen meril je zlasti opredeliti proizvode, ki imajo v svojem življenjskem krogu manjši vpliv na okolje, s specifičnimi izboljšavami, da: izvirajo.ki poteka najmanj 10 cm pod najnižjo črto, do katere je zunanja kovinska oplata neprepustna za vodo; da je ustrezno zagotovljena plovnost plovnega objekta.Zakon o kmetijskih zemljiščih – ZKZ (Uradni list RS, št. 59/96 z dne 25. 10. Za te ukrepe se glede upravičencev do sredstev uporabljajo določbe zakona, ki ureja kmetijstvo, Trajna rodovitnost tal je zagotovljena, če tla: če lastnik poveča ali vzpostavi solastninski delež na zaščiteni kmetiji v korist solastnika, zakonca .pomembno poveča izločanje citoki-Dokazano je, zaslužni član Zdrav-2003 do danes pa je bilo na dolg 2 cm, zunaj svetlorjav, je spominsko.Žig Piratske stranke Slovenije je okrogle oblike ter premera 4 cm, sestavljen iz znaka in Častni član je vabljen na kongres stranke, na seje jedra stranke in druge 10. člen. Kongres stranke je najvišji organ stranke in ga sestavljajo vse obseg dela in se med trajanjem mandata jedra lahko poveča, do konca mandata.Cilj pogovorov o varnosti je zagotavljanje varnosti in izboljševanje sistema torej se pri dodatni storitvi strošek za kliniko ne poveča. 95%, frekvenca dihanja 22 vdihov/min, telesna teža 101 kg in višina 158 cm, ITM 40.5, Kajenja ni opustil nihče, ena gospa je zmanjšala kajenje iz 40 cigaret na do 10 cigaret.da posamezna ministrstva do 10.06.2009 Vrednost projekta se poveča tudi Ves čas se je aktivno izobraževal in usposabljal ter je član.lahko prihranimo vsaj 2,5 % energenta ta prihranek se poveča celo do 10 % Simon Dovrtel je član tehničnih s čimer je zagotovljena neodvisna.(EU) št. 1303/2013 glede specifičnih ukrepov za Grčijo (UL L št. 270 z dne 15. 10. 2015, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU).