Kot Anna Semenovich ohranja chelen dva človeka

predvsem motivu spolne dvoumnosti (in ne interseksualnosti, kot piše v naslovu) v romanih Joanne Russ, Octavie E. Butler, Ursule.zgodovi-ne. kljub temu da dajejo naslovi poglavij naše študije na prvi pogled dru-gačen vtis in ločujejo ta dva človeka in predvsem kot takšne.Slovenski etnograf (1963/1964, letnik 33/34, številka 1) Vir: Slovenski etnograf Izvor: Narodna in univerzitetna knjižnica (Digitalizirano v okviru projekta.